Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 9.4.2017 - AKTUALIZOVANÁ

Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 9.4.2017

Obecný úrad Papradno oznamuje záujemcom o pridelenie predajného miesta počas Kvetnej nedele v obci Papradno, ktorá sa bude konať 9. apríla 2017, že všetky predajné miesta sú v tomto okamihu rezervované, v prípade, že sa do troch dní neuskutoční platba, bude takéto miesto uvoľnené.

V tom prípade svoje žiadosti môžu posielať na adresu Obecného úradu, mailom na papradno@papradno.sk alebo priniesť osobne na Obecný úrad.

Žiadosť musí obsahovať:

  • základné údaje o záujemcovi
  • číslo požadovaného miesta
  • špecifikáciu ponúkaného tovaru
  • telefonický kontakt
  • Prílohy: živnostenský list, údaje o registračnej pokladni, IČO, DIČ.

Aktuálne voľné predajné miesta budú priebežne uverejňované na stránke obce v záložke Obec – Kultúra – predajné stánky: http://www.papradno.sk/predajne-stanky . Šírka 1 predajného miesta je 3 metre. Poplatok za 1 PM je 7 €. Po podaní žiadosti a pridelení miesta je potrebné za miesto obratom zaplatiť (do troch dní).

Upozorňujeme záujemcov, že miesto im bude záväzne pridelené až po pripísaní poplatku na účte obce alebo po zaplatení poplatku v hotovosti v pokladni Obecného úradu.

Pri platbe je nevyhnutné uviesť do poznámky meno žiadateľa a čísla pridelených miest!

 

Číslo účtu je SK56 0200 0000 0000 2022 2372.

dedina roka 2019