Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2019

Stiahnuť [PDF - 440,77 kB]

Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 14.4.2019

Obecný úrad Papradno oznamuje záujemcom o pridelenie predajného miesta počas Kvetnej nedele, ktorá sa bude konať 14.4.2019, že registrácia predajcov začne dňa

14.3.2019 od 8.00 hod.

Žiadosť na pridelenie predajného miesta sa doručuje iba elektronicky na adrese papradno@papradno.sk. Žiadosť je súčasťou tohto oznámenia.

Žiadosť musí byť predložená kompletná, vrátane kópií povinných príloh!

POZOR! Na jedno IČO je možné podať iba 1 žiadosť.

Šírka 1 predajného miesta je 3 metre. Poplatok za 1 PM je 20 €.

Po prijatí prihlášky bude uchádzačovi pridelené predajné miesto a zaslaný pokyn na úhradu spolu s číslom predajného miesta. Počet predajných miest je limitovaný.

Upozorňujeme záujemcov, že miesto im bude záväzne pridelené až po pripísaní poplatku na účte obce alebo po zaplatení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

Uzávierka prihlášok je 11. apríla 2019 alebo do naplnenia kapacity.