Informácia pre predajcov počas Kvetnej nedele 2023

Stiahnuť [PDF - 522,45 kB]

Informácia pre záujemcov o predaj počas Kvetnej nedele 2.4.2023

Obecný úrad Papradno oznamuje záujemcom o pridelenie predajného miesta počas Kvetnej nedele, ktorá sa bude konať 2.4.2023, že registrácia predajcov začne dňa

2.3.2023 od 8.00 hod.

Žiadosť na pridelenie predajného miesta sa doručuje iba elektronicky na adrese papradno@papradno.sk. Žiadosť je súčasťou tohto oznámenia.

Žiadosť musí byť predložená kompletná, vrátane kópií povinných príloh!

POZOR! Na jedno IČO je možné podať iba 1 žiadosť.

Šírka 1 predajného miesta je 3 metre. Poplatok za 1 PM je 20 €.

Po prijatí prihlášky bude uchádzačovi pridelené predajné miesto a zaslaný pokyn na úhradu spolu s číslom predajného miesta. Počet predajných miest je limitovaný.

Upozorňujeme záujemcov, že miesto im bude záväzne pridelené až po pripísaní poplatku na účte obce alebo po zaplatení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

Uzávierka prihlášok je 27. marca 2023 alebo do naplnenia kapacity.

dedina roka 2019