Holjenčík Marián - verejná vyhláška - stavebné povolenie na rodinný dom

Stiahnuť [PDF - 56,73 kB]

Holjenčík Marián, 018 13 Papradno č.575 - verejná vyhláška - stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu o 1 b.j. na pozemku parcelné číslo KN-C 4734/5

dedina roka 2019