Začalo sa sčítanie obyvateľov

Dátum: 15.02.2021 | Kategória: Obecný úrad

www.scitanie.sk

dedina roka 2019