VZN 2/2017 o zrušení Základnej školy, Papradno 312 a jej súčastí, Materskej školy, Papradno 372 a jej súčastí a zriadení Základnej školy s materskou školou, Papradno 312 a jej súčastí

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 28.11.2017 |

Stiahnuť [PDF - 214,65 kB]