Dodatok č. 2 k VZN 5/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Stav: návrh | Dátum účinnosti: 28.11.2017 |

Stiahnuť [PDF - 102,40 kB]