Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení

Obec Papradno oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je: papradno@papradno.sk .